Za gradnjo nove hiše je toplotna črpalka odlična izbira

Z možem sva gradila novo hišo in se pogovarjala o načinu ogrevanja. Sama sem bila zagovornica varstva okolja, zato sem predlagala, da toplotna črpalka ogreva najin dom. Zmenila sva se za zračno toplotno črpalko.

To je vrsta toplotne črpalke, ki izkorišča toploto zraka za ogrevanje prostorov ali pripravo tople vode. V hiši sva planirala dva tuša in eno kad, tako da bi želela imeti ves čas toplo vodo. Zračna toplotna črpalka deluje na principu prenosa toplote zraka iz okolja na hladilno sredstvo, ki nato prenese toploto v ogrevalni sistem. Potrebno je bilo vgraditi tudi ventilator. S pomočjo ventilatorja se namreč zunanji zrak vpiha v enoto toplotne črpalke. To lahko poteka skozi zunanjim delom ali enoto, ki je nameščena na prostem. Lahko uredimo tudi različne kanale, če je toplotna črpalka povezana z obstoječim prezračevalnim sistemom. V enoti, lahko tudi zunanji, toplotna črpalka ima prisoten uparjalnik. Ta zunanji zrak ohlaja, medtem ko hladilno sredstvo, ki je običajno plin, iz hlape prehaja v tekoče stanje. Pri tem pa se toplota iz zraka absorbira v hladilnem sredstvu. Potem sledi stiskanje hladilnega sredstva. Stisnjeno hladilno sredstvo, ki ga ima toplotna črpalka, se s pomočjo kompresorja prenese v kondenzator, kjer se zaradi stiskanja poviša njegova temperatura. V tem procesu se sprošča toplota, ki se prenaša v ogrevalni sistem. To je bistvo, ki nam ga nudi toplotna črpalka, torej da oddaja toploto. Toplota, ki se je sprostila v kondenzatorju, se nato prenese v razne ogrevalne sisteme. Tako lahko grejemo tla, radiatorje ali ogrevalne grelce, pitno vodo in ostalo. Nato sledi razširitev hladilnega sredstva. Hladilno sredstvo, ki ga ima toplotna črpalka, se nato prenese skozi razširitveni ventil, kjer se ponovno spremeni v plinsko obliko. Nato sledi cel postopek ponovno oziroma nov krogotok.

Midva sva zelo zadovoljna, saj je bila namestitev zračne toplotne črpalke enostavna in dosega želen rezultat ogrevanja stanovanja in tople vode.

Za gradnjo nove hiše je toplotna črpalka odlična izbira